Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (nařízení o ochraně osobních údajů).

Online kurzy jsou spravovány Janou Magdalenou Jurkasovou, IČO 06815499. Jana Magdalena Jurkasová provozuje webovou stránku www.janamagdalena.cz. V případě, že budete potřebovat, kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mne (správce) kdykoliv obrátit na e-mailové adrese janamagdalena@backlinebaf.cz

Rozsah zpracování osobních údajů

Když správce kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě. Těmito údaji mohou být zejména:

Vaše jméno a příjmení / název společnosti

Adresa / sídlo

E-mailová adresa

Telefonní číslo

Účely zpracování

Poskytování služeb, plnění smlouvy: vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, popř. adresu, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží).

Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing

Zasílání informačních e-mailů: Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu může správce vedle toho využít k tomu, aby Vám zasílal obchodní sdělení, tj. aby Vás informoval o událostech, publikacích nebo službách, které poskytuje a které by Vás, podle jeho názoru, mohly zajímat.

Pokud jste mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás naše novinky zajímají a to po dobu 10 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Cookies: při procházení našich webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovány jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

  • Zabezpečeným přístupem do počítače (zabezpečeno heslem)
  • Zabezpečeným přístupem do telefonu (zabezpečeno heslem)
  • Zabezpečeným přístupem do e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem)
  • Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem a heslem).

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit a na dané zpracování se specializují. Zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být: Mailchimp, Fapi, ThePay.cz, s.r.o. (platební brána), Simpleshop.cz, Stripe, účetní, manychat.com, Webnode. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz
  • Právo na omezení zpracování údajů
  • Právo vznést námitku proti zpracování
  • Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že správce kontaktujete na e-mailové adrese janamagdalena@backlinebaf.cz.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o správcovo potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali. Právo na opravu znamená, že správce kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Právo na výmaz znamená, že správce musí vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud správce nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musí omezit zpracování Vašich údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které správce zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 16. 10. 2023.